Harsányi János (Károly)

Budapest, 1920. május 29.- Berkeley, 2000. augusztus 9.

  1994-ben John F. Nash-sel és Reinhard Seltennel megosztva közgazdaság-tudományi Nobel-díjat kapott a matematika egyik ágának, a játékelméletnek fejlesztéséért. A játékelméleti kutatások központjában az érdekütközésekkel járó helyzetek elemzése állt, illetve a résztvevők által követhető magatartások és választások megfogalmazása.

 

  Doktori oklevelét Budapesten, 1947-ben kapta meg. 1950-ben kivándorolt Ausztráliába, és a Sydneyi Egyetemen 1953-ban M. A. fokozatot szerzett. Ezután áttelepült az Egyesült Államokba, és 1959-ben a Stanford Egyetemen Ph. D. fokozatot kapott. 1964-tol professzor volt a Kaliforniai Egyetemhez (Berkeley) tartozó Haas School of Business oktatási intézményben.

 

  Kutatásainak kiindulópontja Nash munkája volt. Nash teremtette meg a játékelmélet matematikai alapjait. Harsányi továbbfejlesztette Nash egyensúlymodelljét azzal, hogy bevezette a versenyzők cselekedeteinek előrejelezhetőségét, amely a lépések, ill. ellenlépések közti választás lehetőségén nyugszik. Harsányi az etika körébe tartozó kutatásokkal is foglalkozott: konkrét vizsgálatokat folytatott arról, hogy versenytársak között mi a megfelelő magatartás, és milyenek a helyes társadalmi választási lehetőségeik

 

Copyright © Vajdasági Módszertani Központ Nagybecskerek | Designed by Zombori Tibor