John C. Polanyi

1929 -

 Teljes nevén John Charles Polanyi (szül. 1929. jan. 29. Berlin, Németország) vegyész és tanár; a kémiai reakciók dinamikájának kutatásáért Dudley R. Herschbachhal és Yan T. Leevel megosztva 1986-ban kémiai Nobel-díjat kapott.

 

  Az egyik legkiválóbb magyar értelmiségi család tagja, apja, Polányi Mihány kémikus és filozófus, nagybátyja, Polányi Károly közgazdász és társadalomfilozófus, a Galilei Kör alapítója volt.

 

  Angliában nevelkedett, a Manchesteri Egyetemen szerzett tudományos fokozatot (Ph.D., 1952., D.Sc., 1964.), és 1952-ben a Kanadai Nemzeti Kutatási Tanácsnál (National Research Council of Canada) vállalt kutatói állást. A Torontói Egyetemen tanított 1956-tól, egyetemi tanári kinevezését 1974-ben kapta meg.

 

  Polanyi dolgozta ki az infravörös kemilumineszcencia módszerét, amely azon a megfigyelésen alapszik, hogy a gerjesztett molekulák infravörös fényt bocsáthatnak ki. A kémiai reakció során kibocsátott fény változásának spektroszkópiai elemzésével Polanyi nyomon követte a kémiai kötések kicserélődését. Munkájával hozzájárult a többletenergia kémiai folyamatokban lejátszódó eloszlásának tisztázásához.

 

Copyright © Vajdasági Módszertani Központ Nagybecskerek | Designed by Zombori Tibor