A Vajdasági Módszertani Központ - Nagybecskerek

CÉLJAI ÉS FELADATAI

 

8. szakasz

A központ igyekszik a nevelő oktató munka minden szintjén korszerűsíteni és a szerb köztársaságban hatályos, az oktatásban használatos legújabb oktatási eszközök és módszerek alkalmazását az oktatók munkájában.

A központ tanácskozások és eszmecserék útján törekszik az oktatási programok helyes alkalmazását biztosítani az oktató részére és ezzel növelni az oktató - nevelő intézményekben az oktatás eredményeségét. A Központ figyelemmel kiséri az oktatási terveket és programokat, és a tapasztalatai alapján javasolja az oktatói programok korszerűsítését és javítását minnél jobb tankönyvek kiadása iránt. A Központ különösen az anyanyelven kiadott minnél jobb tankönyvek kiadása iránt tevékenykedik, valamint a szerb nyelv tanulására vonatkozóan korszerű módszerek kidolgozása iránt a magyar nemzetiségű tanulók részére.

 

9. szakasz

A Vajdaságban élő magyar tanulók és előadók nemzeti közösségi érzésének ápolása mellett a Központ tovább fejleszti a viszonyokat azokkal a népekkel akikkel már évszázadok óta közösen élnek és akikkel közös a történelmük és kulturájuk.

 

10. szakasz

A Központ elsődleges feladatai

- kezdő és haladó tudással rendelkező előadók - számítógépek helyes használatára való képzése, úgy a természet mint társadalmi tudományok területén.

- az előadók képzése a hatékonyabb oktatáshoz való helyes viszonyulásra, vagy a verbális mint a manuális tevékenység során

- az előadók tudásának állandó felújításának biztosítása, különösen az oktatás didaktikájának és módszerének területén és a szülőkkel való közös munka az élet és munka területén fennálló feltételek mellett.

- különféle tanfolyamok szervezése felnőtek részére

- előadók képzése, tankönyvek, kézikönyvek, szakmai és tudományos munkák írására

- előadók képzése

- tanulók táborozásának, valamint szakmai és tudományos értekezletek és egyébb rendezvények megszervezésére.

- az előadók szerepének helyes értékelése a csapatmunkában, szakmai és tudományos témák feldolgozása során

 

 

Copyright © Vajdasági Módszertani Központ Nagybecskerek | Designed by Zombori Tibor