A Vajdasági Módszertani Központ -Nagybecskerek 1998 február 28-án tartotta alakuló közgyűlését és 1998 májusában bejegyzést kért. A központ célja megteremteni az előfeltételeit egy hatékonyabb oktató nevelő munkának, biztosítani a tanügyben foglalkozottak szakmai továbképzését, a korszerű oktatásban használatos eszközök kezelésére alkalmazására való felkészítésére. Célja továbbá, más rokonszervezetekkel együtműködve átfogó vajdasági programok kidolgozása, tanácskozások, szemináriumok, oktatással - neveléssel kapcsolatos rendezvények megszervezése. Célunk továbbá, más vajdasági magyar pedagógus társadalom által behatárolt célkitúzések megvalósításában való aktiv részvétel. A központ feladatának tekinti a magyar ajkú tanuló ifjúság anyanyelvápolását, az anyanyelv ismeretek szintjének emelését, az anyanyelvi oktatás szorgalmazását az óvodától az egyetemig, a vajdasági - bánsági magyar iskolák megmentését, a magyar kulturális intézmények megmentésén való együtműködést más szervezetekkel, a magyar kultúra és hagyomány ápolását, identitásunk megőrzését. Célunk ily módon gátat emelni az elvándorlás elé s ugyanakkor megakadályozni azt az egyre fenyegeto valóságot, hogy iskolázatlanul magyar ajkú népeségünk a társadalom peremére szoruljon. Egyesületünk e célkitűzések megvalósítása érdekében működik. Nagybecskereken megkülönböztetett figyelmet kell szentelni az anyanyelvmegörző munkára, ugyanis a becskereki középiskolák szerb tagozataira évente közel 130 magyar ajkú diák iratkozik. Ezeknek a tanulóknak egy jelentős része magyar közalapítványokból tanulmányi segélyben útiköltségek - térítményben részesül. Ezek számára anyanyelv megörző - honismereti órákat szervezünk. Tesszük ezt annál inkább mert a szülöföldön való megmaradást csak a magyarként való megmaradás víziójában tudjuk elképzelni.

Copyright © Vajdasági Módszertani Központ Nagybecskerek | Designed by Zombori Tibor